Fõoldal    Könyveink   Könyveinkrõl írták    Kapcsolat     Felad Rendelést

Nagylétszámú osztályban tanítok

 

 
Ebben az esetben is lényeges, hogy a gyerekeket le tudjam kötni, és az is, hogy mindenki szóhoz jusson. Ez természetesen nem is jöhet szóba, ha nem osztom kisebb csoportokra az osztályt. Viszont a kisebb csoportokra bontással, akár minicsoporrtokra bontással igen jó gyakorlatokat lehet végeztetni. Lássuk az alábbiakat (Mario Rinvolucri, A nyelvóra életre keltése c. könyvból)

Prepoziciók a rajzomhoz

 

Szint: elemi szinttől alsó középhaladóig

Eszközök: papírok, színes ceruzák vagy egyéb írószerszámok minden diák számára

 

1.   Diktáljuk le a következő szólistát az idegen nyelven:

 

felhő                ajtó

                    folyó

eső                  hegy

rizsföld férfi

nap                        

fa                     kígyó

autó                 kutya

ház                   macska

ablak

 

2. Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek egy színes rajzot, a fenti elemeket használva.

3. Alkossunk párokat, és kérjük meg őket, hogy az egy párban lévők üljenek egymásnak háttal.

4 . A párok egyik tagja részletesen leírja a rajzát a másiknak, aki megkísérli lerajzolni azt a megfelelő színekkel, anélkül hogy látná a társa rajzát. A diákok ilyen mondatokat alkossanak (természetesen magyarul ezek nem prepozíciós mondatok, de számos más idegen nyelven igen):

    Egy kék felhő van középen fönt.

    A narancssárga nap félig a hegy mögött van.

    A hegy alján van egy sárga ház.

     Stb.

 

A tanár járjon körbe a diákok között, hogy segítsen a prepozíciók helyes használatában

5.  Ha egy diák befejezte rajzának a leírását, összehasonlítják a „diktálás” alapján készült rajzot az eredetivel.

6.  Most fordítva végezzék el a diákok ezt a gyakorlatot.

7.  Kérjük meg a diákokat, hogy mondják hangosan a prepozíciókat, melyeket használtak, és írják fel a táblára.

 

Köszönet Rod Gottulának ezért a gyakorlatért, aki a The Language Teacher című cikkében írja ezt le (Japánban jelent meg 2000 augusztusában.)

 (Mario Rinvolucri, A nyelvóra életre keltése c. könyvból)